Proje Bazlı Yazılımlar

Özel Yazılımlar

Günümüzde, yazılım sistemleri bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, iletişim sistemlerinden hava taşımacılığına kadar çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin çok önemli ve kritik bir parçasını oluşturmaktadır. Yazılım geliştirme, yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımının yapılmasını, geliştirilmesini ve ürün haline getirilmesini hedefler. Bilgisayar sistemleri günlük hayatın her alanında yoğun ve etkin bir şekilde kullanılmakta olduğundan, tüm disiplinlerde özel yazılımlar geliştirilmektedir.

Özel Uygulama Yazılım Süreci Nedir?

Bilinenin ve sıklıkla uygulananın aksine yazılım geliştirme hadi “yeni bir proje açalım, bir form çekelim” şeklinde yapılmaz. İlk olarak yazılımdan ne beklendiğinin belirlenmesi gerekir. Yani çözümün tanımlanmasıyla başlanır yazılım projelerine. Ardından çözümün geliştirilmesi adımı gelir. Son olarak da çözüm müşteriye kurulur ve bakım/destek süreci başlar. Tek Kişilik Yazılım Evi’nde her şey çok basittir. Yazılım geliştirme süreci de basitçe tanımlanmıştır.
1. Tanımla ve planla
2. Çözümü geliştir
3. Yazılımı kur ve destekle

Birinci Aşama: Tanımlama/Planlama

Ortada bir müşteri varsa yazılım projesinden bahsedilir. Bir müşteri varsa, mutlaka bir beklenti de vardır! Müşterinin ne istediğini öğrenip, ayırdığı bütçeyle belirlediği zaman dâhilinde gerçekte nelere ulaşabileceğinin belirlendiği aşamadır bu aşama. Yazılımın “ne yapacağı”, bu aşamanın yazılım geliştirme sürecindeki payıdır. Bu aşamanın birde her bir yazılım geliştirme sürecinin bir proje oluşu nedeniyle planlama, bütçeleme, ekip oluşturma vb. yönü de olacaktır.

İkinci Aşama: Geliştirme

“Ne istendiği” tam olarak anlaşıldıktan sonra, sıra bunu yapmaya gelir. Öncelikle istenenin hangi teknolojileri, programlama dillerini, veri tabanı altyapısını kullanarak, nasıl sağlanacağı belirlenir. Çözümün tasarımı adımı olarak bilinen bu adımdan sonra ancak kodlamaya başlanır. Kodlama sırasında ve sonrasında da yapılanın isteneni karşılayıp karşılamadığı sürekli test edilir.

Üçüncü Aşama: Bakım/Destek

Yazılımlar canlı varlıklardır. Yazılımların yaşam döngüsü iki temel süreçten oluşur. Geliştirilme ve bakım. Müşterinin istekleri ve kaynaklar çerçevesinde geliştirilen yazılım, müşteri yerine yüklendikten ve kullanıcılara eğitimleri verildikten sonra gerçek anlamda yaşamaya başlamıştır. Bu noktadan itibaren kullanıcı ihtiyaçlarının farklılaşması, işin yapılış biçiminin değişmesi, donanım yükseltmesi, yeni teknolojilerin gelişmesi gibi birçok farklı nedenden dolayı yazılımlarda değişiklik yapılması gerekecektir. İşte bu süreç bakım sürecidir.

"Her uzun yolculuk, küçük bir adımla başlar..." 10 Yılı aşkın süredir sektöre hizmet veren firmamız , genç ve dinamik ekibi ile özellikle Turizm sektörüne uygun yazılımlar ve kalıcı çözümler üreterek , bilgi seviyesini sürekli arttırmayı ve müşterileri için “ teknoloji çözümlerinde güvenilir iş ortağı “ olmayı hedefler.